KATALOG ZBOŽÍ
Košík

Montážní návod - Posuvné dveře na stěnu

PŘED MONTÁŽÍ

 • Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
 • Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
 • Práce provádějte dle návodu montáži.
 • Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50 %.
MONTÁŽ DORAZOVÉHO HRANOLU

Montáž dorazového hranolu se provádí před montáží hliníkové kolejnice po případné montáži obložkové zárubně. Dorazový hranol se skládá ze základny a krycí lišty s těsněním. Základna má být přišroubovaná do zdi, případně do krycí lišty obložkové zárubně.


Postup montáže:

 • a) vyjmout ze základny krycí lištu s těsněním a přiložit základnu na odpovídající místo na zdi / obložkové zárubni
 • b) při montáži na zeď s použitím vrtáku Ø8 vyvrtat 5 otvorů v pravidelných intervalech na základně a přikotvit pomocí hmoždinek ke zdi. Při montáži na obložkovou zárubeň s použitím vrtáku Ø3 vyvrtat 5 otvorů v pravidelných intervalech na základně a přikotvit pomocí šroubů na dřevo k obložkové zárubni.
  Pozor: je třeba rozšířit otvor pro založení hlavičky hmoždinky použitím frézovacího vrtáku Ø10
 • c) osadit krycí lištu s těsněním na základnu.
 • d) zkontrolovat funkčnost při zavírání.
MONTÁŽ TICHÉHO DORAZU

 • Tichý doraz slouží pro samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání. Tichý doraz vylučuje použití klasických zarážek v kolejnici, které jsou ve standardní výbavě, a také synchronizaci.
 • Montáž tichého dorazu: - montuje se po osazení hliníkové kolejnice a osazení úchytek na křídle.
  - zkontrolovat obsah obalu tichého dorazu.
  - namontovat tichý doraz mezi úchytky křídla dle nákresu vloženého do tichého dorazu.
  - nasadit křídlo do kolejnice.
  - namontovat protikus tichého dorazu do kolejnice a upevnit ho pomoci šroubu.
  - zkontrolujte funkčnost dveří a osaďte překrytí garnýže.
Poznámka: upevnění tichého dorazu do křídla "60" vyžaduje posun úchytek křídla ve směru bočních krajů. Otvory pro šrouby provádět na vlastní rozhodnutí.


Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU.