KATALOG ZBOŽÍ
Košík

Montážní návod - Obklad kovové zárubně (OKZ)


Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod RÁMOVÁ OKZ.

PŘED MONTÁŽÍ

 • Připravte si nástroje: šroubovák, vodováhu, rozpěrky, distanční špalíky, klíny, montážní pěnu, svinovací metr, vodováhu.
 • Připravte ocelovou zárubeň k montáži:
  • zkontrolujte rozměry uvedené v tabulce, zejména světlost průchodu (rozdily v rozměru mohou ztížit nebo znemožnit správnou montáž).
  • zarovnejte povrch stěny v bezprostřední blízkosti zárubně.
  • odstraňte nečistoty, zejména nános a prach.
  • odstraňte panty.
 • Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodu s objednávkou a úplnost obsahu.
  Obsah balení:
  • stojiny (pantová a zámková).
  • nadpraží.
  • krycí lišta (3 ks).
  • montážní sada (na 3 závěsy) se závěsy.
 • Neprovádějte montáž nevhodného nebo poškozeného produktu.
 • Doporučuje se využití kvalifikovaných montážních služeb.
 • Montáž provádějte v souladu se zásadami vykonávání stavebních prací.
 • Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50%.
MONTÁŽ

 • Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození na povrchu. Do okamžiku ukončení montáže neničte balení ani etikety Výrobce.
 • Vysuňte krycí lišty ze stojin a nadpraží.
 • Pantovou a protiplechovou stojinu položte vodorovně rovnoběžně k sobě ve vzdálenosti odpovídající šířce nadpraží.
 • Nadpraží umístěte způsobem, který umožňuje ideální přiléhání rohů.
 • Spojte rohy pomocí kovových spojek (obrázek 1A nebo 1B).
 • Sešroubujte konstrukci pomocí dodaných spojek a šroubů (obrázky 2A, 3A).
 • Zkontrolujte místa spojování rohů z pohledové strany.
 • Doporučuje se zabezpečení spodní části OKZ silikonem u podlahy.
 • Upevněte zárubeň do otvoru stěny s použitím distančních špalíků nebo rozpěrek upravených na výšce horních a spodních závěsů, zámku a prahu.
 • Zkontrolujte vyrovnanost konstrukce pomocí vodováhy, pote zkontrolujte rozměry průchodu podél stojin, který musí být v každé výšce stejný.
 • Našroubujte závěsy do stojiny (obrázek 4) a následně je osaďte dveřním křídlem (v některých případech je potřeba zkrátit šroub závěsu pomocí úhlové brusky).
 • Zkontrolujte přiléhání dveřního křídla k zárubni.
 • Sejměte dveřní křídlo.
 • Nastříkejte montážní pěnu mezi zeď a zárubeň:
  • přes otvory v hliníkovém profilu,
  • ze strany krycí lišty.
 • Ponechejte být po dobu doporučovanou výrobcem pěny, avšak nejméně 24 hodin.
 • Zabezpečte prostor mezi podlahou a zárubní silikonem za účelem ochrany před zvlhnutím nebo promočením (s výjimkou koberců).
 • Osaďte dveřní křídlo a namontujte kování (kliky, rozety). Poznámka: před montáží ověřte kompatibilitu klik.