KATALOG ZBOŽÍ
Košík

Montážní návod - Obložkové zárubně

PŘED MONTÁŽÍ

 • Připravte si nástroje: šroubovák, vodováhu, rozpěrky, distanční špalíky, klíny, montážní pěnu.
 • Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
 • Obsah balení:
  • stojiny (pantová a zámková).
  • nadpraží.
  • krycí lišta (3 ks).
  • montážní sada (na 3 závěsy).

  Zárubeň s rozsahem nad 280 mm se skládá ze dvou dílů. Zárubeň s rozsahem nad 400 mm se skládá ze tří dílů.

 • Zkontrolujte rozměry v souladu s umístěným nákresem č. 1.
 • Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
 • Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50 %.
MONTÁŽ

 • Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni.
 • Sejměte křídlo.
 • Zregulujte závěsy.
 • Znovu instalujte křídlo a upevněte příslušenství.
MONTÁŽ KŘÍDLA ŘADY STILE A TWIN

 • Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození na povrchu. Do okamžiku ukončení montáže neničte balení ani etikety Výrobce.
 • Vysuňte krycí lišty ze stojin a nadpraží.
 • Pantovou a zámkovou stojinu položte vodorovně rovnoběžně k sobě ve vzdálenosti odpovídající šířce nadpraží.
 • Nadpraží umístěte způsobem, který umožňuje ideální přiléhání rohů.
 • Spojte rohy pomocí kovových spojek.
 • Umístěte do otvorů plastové spojky.
 • Sešroubujte konstrukci kovovým šroubem.
 • Zkontrolujte místa spojování rohů z pohledové strany.
 • Upevněte kapsy závěsů do stojiny.
 • Odstraňte záslepky z otvorů, našroubujte závěsy a opětovně vložte záslepky.
 • Je doporučeno zabezpečit dolní části zárubně silikonem.
 • Upevněte zárubeň do otvoru stěny s použitím distančních špalíků nebo rozpěrek upravených na výšce horních a spodních závěsů, zámku a prahu.
 • Zkontrolujte vodorovně a svislé, pote z rozměry podle zárubně, které musí být v každé výšce identické.
 • Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni.
 • Sejměte křídlo.
 • Nastříkejte montážní pěnu mezi zeď a zárubeň ve výši rozpěrek. Ponechejte být po dobu doporučovanou výrobcem pěny, avšak ne kratší než 24 hodin.
 • Vsuňte krycí lišty. Je přípustné jejich přilepení pomocí silikonu.
 • Zabezpečte prostor mezi podlahou a zárubní silikonem, za účelem ochrany před zvlhnutím nebo promočením (s výjimkou koberců).